CCCB. Erice-Kiarostami (2006)

En el marc de l'exposició "Erice – Kiarostami. Correspondències", del 20 de febrer al 19 de maig de 2006

“El taller del cineasta” proposava un acostament al cinema a través de dos dels cineastes que millor han filmat el món de la infància (Víctor Erice i Abbas Kiarostami). Al llarg d’un matí s’hi descobrien les matèries i les eines del cinema i es realitzaven algunes pràctiques amb la càmera.

També es projectaven fragments de pel·lícules dels dos directors i s’experimentava amb les imatges, el muntatge cinematogràfic, les coses i la llum. Les pràctiques es proposaven com un diàleg i una correspondència amb les obres dels dos cineastes.

Es van dissenyar dues modalitats de taller en funció de l’edat dels participants. En el taller pels més joves, d’entre 8 i 13 anys, la pràctica principal consistia en elaborar una carta filmada dirigida als cineastes i participar així de la seva correspondència. Mitjançant fotogrames de les pel·lícules d’Erice i Kiarostami els nens creaven un muntatge sobre paper fent  emergir noves relacions i possibles diàlegs entre les imatges dels dos autors. Després, davant la càmera i triant l’enquadrament amb què volien presentar-se als cineastes, es dirigien a ells per explicar-los la seva petita “peça” i els motius de les seves tries.

La segona modalitat, per a nois i noies d’entre 14 i 18 anys, va ser concebuda com una aproximació a les matèries del cinema i a algunes de les tries que cal tenir presents a l’hora de realitzar un pla. El taller es desenvolupava en dues pràctiques. En una d’elles es treballaven els valors expressius de la llum en un pla, a partir de la il·luminació d’un rostre. A l’altra, el treball se centrava en observar com la tria de l’angle, la distància i l’enquadrament transforma la realitat que filmem.