CGAI. Programació de cinema. 2008 / 2010

NOVAS MIRADAS, NOVOS ESPECTADORES

Cicle de cinema per instituts al Centro Galego das Artes da Imaxe           Des de 2008-2009

Programació d’un cicle de cinc pel·lícules anuals elaborat amb la voluntat d’apropar els alumnes d’institut al cinema com a creació artística. Cada centre educatiu assisteix a un mínim de tres d’aquestes pel·lícules. Es tracta que els alumnes aprenguin a ser espectadors capaços d’analitzar els processos creatius i expressius de l’art cinematogràfic i, sobretot, que aprenguin a gaudir (perquè també el gaudi, potser més que cap altra cosa, prové d’un aprenentatge) d’una aproximació sensible al cinema, a les seves matèries, formes i emocions.

El conjunt de les cinc pel·lícules –pertanyents a cineastes de diverses èpoques i estils–  ofereix la possibilitat de descobrir l’amplitud i riquesa del patrimoni cinematogràfic, i de veure un tipus de cinema sovint marginat de les pantalles comercials.

A més a més de propiciar un descobriment del cinema com a cultura i com a art, la programació vol proposar un acostament reflexiu a alguns dels elements i fases específiques del procés de creació cinematogràfica. Per això, el treball sobre cadascuna de les pel·lícules s’articula entorn d’un aspecte particular (el pla com a unitat de creació, la construcció del guió i els personatges, el muntatge, el punt de vista, la llum i el color).

Per tal de facilitar aquest acostament, s’elabora un quadern específic de cadascuna de les pel·lícules amb recursos teòrics i propostes de treballs pràctics (fotogràfics, cinematogràfics i també transversals) per realitzar a classe, amb especial atenció a la qüestió central tractada.

També es realitza una formació pels professors implicats, en la qual s’ofereixen metodologies d’anàlisi, s’introdueixen els temes tractats a partir de cadascun dels films, es comenten fragments dels films i es presenten algunes pràctiques i propostes de treball a classe.

Al bloc del cicle del 2010 es poden veure alguns comentaris dels alumnes sobre els films: http://novosespectadorescgai.wordpress.com/