Jornades Moving Cinema: Transmetre el cinema. Algunes propostes pel nostre temps

Barcelona, 13 i 14 de juliol 2017

PROGRAMA

Ja fa molts anys que es va repetint la necessitat d'una educació en cinema. S'han aportat múltiples arguments, des de perspectives diverses. Amb el títol d'aquestes jornades hem volgut subratllar, per un costat, la urgència de que aquesta pedagogia del cinema succeeixi avui, en el nostre temps. Per l'altre, la voluntat de centrar aquests dos dies de reflexió ja no en seguir adduint arguments per defensar la necessitat d'una educació en cinema, sinó en aportar metodologies, estratègies i maneres concretes de desenvolupar accions de pedagogia del cinema que propiciïn el seu descobriment com a art i com a creació, i al mateix temps possibilitin que aquest cinema tingui un lloc a la vida dels joves.


El principal objectiu de les jornades, per tant, és generar espais de reflexió compartida a partir de quatre qüestions: L'escola: trobada i trampolí, La participació dels joves a la vida cultural, L'experiència de la creació, El vincle amb els autors de tots els temps. D'aquí que les cinquanta persones que participaran a les jornades siguin professionals vinculats, des d'espais i perspectives diverses, al cinema, la cultura i la seva transmissió. S'ha volgut reforçar especialment la participació, no només de gestors i responsables de projectes d'educació en cinema, sinó també de dos agents directa i íntimament concernits per la qüestió: cineastes i docents.


En el seu breu pròleg de Sis propostes per al pròxim mil·lenni, en el títol del qual s'inspira el d'aquestes jornades, Italo Calvino escrivia: "La meva fe en el futur de la literatura consisteix en saber que hi ha coses que només la literatura, amb els seus mitjans específics, pot donar". El mateix podem dir del cinema: el seu futur resideix en les seves singularitats, en el que el fa únic i, per això, imprescindible.


Moving Cinema és un projecte europeu iniciat el 2014 que té com a principals objectius crear vincles forts dels joves amb el cinema per tal que siguin espectadors autònoms, actius, sensibles i amb capacitat de gaudir de manifestacions cinematogràfiques diverses. S'articula en torn a cinc àmbits de treball: assistència a sales i festivals, i trobades amb cineastes; joves programadors; filmació amb dispositius mòbils en vinculació amb referents cinematogràfics; visionat de pel·lícules per mitjà de plataformes VoD; i Inside Cinema: espai online per descobrir els materials dels processos de creació. Les accions desenvolupades s'analitzen amb la intenció de compartir propostes de treball.


Les jornades es conceben com un espai per compartir les reflexions i estratègies desenvolupades durant els tres anys de Moving Cinema.
També participa a les jornades l'equip del projecte europeu CinEd, liderat per l'Institut français.