Retrats dels avis

Retrats dels avis és un projecte de creació fotogràfica i cinematogràfica que proposa a infants i joves que retratin persones grans del seu entorn proper: avis, familiars, veïns, persones de casals propers a l'escola o institut...

Els tallers es desenvolupen en el marc de l'horari lectiu a escoles i instituts públics, i són impartits cojuntament per docents i fotògrafs o cineastes. El projecte neix vinculat a Fotografia en curs i Cinema en curs.

Retratar és un exercici molt especial, profund, que ens situa al cor de les tries fotogràfiques i cinematogràfiques, i aprofundeix en el que aquestes dues arts tenen d'eina de relació i vinculació amb els altres. La pràctica del retrat, a més del seu potencial expressiu, conté un gran valor com a procés vinculant: permet traçar llaços forts amb la gent gran del barri o poble i, a través d'ells, vincular-se amb el territori i amb la societat.

Per a realitzar els retrats, els alumnes reflexionen sobre les persones a qui estan retratant, s’hi acosten des del respecte i fins i tot l'admiració. A través d'aquest diàleg, descobreixen també la història, les vivències d'unes persones que tenen molt per oferir.

El conjunt de Retrats dels avis conforma un retrat col·lectiu de la generació dels grans i dóna veu a les persones grans a través de la mirada dels joves.