Grundtvig 2013-2015

A Bao a Qu participa d'una associació Grundtvig amb entitats d’Alemanya (Moviemiento), Turquia (Katadrom) i França (Kyrnea/Passeurs d’Images) els cursos 2013-2014 i 2014-2015.

El projecte "Development and Implementation of Audiovisual Teaching Methodologies for Adult Educators" té per objectiu donar formació a educadors d'adults interessats en treballar l’audiovisual en els seus respectius àmbits de treball, així com a professionals del cinema compromesos amb la transmissió del cinema.

Al llarg dels dos anys cada país participant organitzarà un seminari teòric-pràctic de tres dies sobre àmbits concrets de l’educació audiovisual (en el cas d’A Bao a Qu, sobre cinema documental).

Les entitats que participen del Projecte Grundtvig assisteixen al seminari teòric-pràctic al seu país d’origen i almenys a un dels seminaris desenvolupats per la resta de socis europeus. En finalitzar el projecte, es recolliran en un document col·lectiu els materials, aprenentatges i conclusions extretes del procés.

Els dies 26, 27 i 28 de gener de 2015 en el marc del projecte es realitza a Barcelona, "Filming Spaces: documentary workshop". Durant tres dies els participants treballen a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, concebent, filmant i editant les seves peces.

Els seminaris i resultats poden seguir-se al web i Facebook del projecte.

2013-1-EE1-GRU06-04754

Projecte cofinançat pel Programa d'Aprenentatge Permanent.